Jak zrobić, żeby w formularzu zamówienia opcja "proszę o fakturę" po zaznaczeniu rozwijała trzy pola dane do faktury: tj. nazwa do faktury, adres oraz NIP. Chciałbym, żeby te trzy pola opcjonalnie były niewidoczne, a rozwijały się po kliknięciu w pole 'proszę o fakturę". Osiągnięcie tego efektu opiera się na użyciu javascript i wymaga modyfikacji szablonu Shop:order.html.php, która sprowadza się do modyfikacji pętli:


 {% foreach ($form->getFields() as $field): %}

 <tr>  

  <th>{% echo $field->renderLabel() %}</th>

  <td>{% echo $field->render() . $field->renderError() %}</td>

 </tr>

 {% endforeach %}


na: 

{% foreach ($form->getFields() as $fname => $field): %}

 <tr id="tr_{{ $fname }}">  

  <th>{% echo $field->renderLabel() %}</th>

  <td>{% echo $field->render() . $field->renderError() %}</td>

 </tr>

 {% endforeach %}oraz dodania kodu (na samym końcu) w takiej postaci:

 

<script type="text/javascript">

if (jQuery) {     jQuery('#tr_invoice_name').hide();     jQuery('#tr_invoice_address').hide();     jQuery('#tr_invoice_vat_id').hide();       jQuery('#order_form_invoice_status').change(function(){         if (jQuery(this).is(':checked')) {             jQuery('#tr_invoice_name').show(500);             jQuery('#tr_invoice_address').show(500);             jQuery('#tr_invoice_vat_id').show(500);         } else {             jQuery('#tr_invoice_name').hide();             jQuery('#tr_invoice_address').hide();             jQuery('#tr_invoice_vat_id').hide();         }     });   };

 

</script>